fattar ?

jag kommer ihåg när jag kna skriva så men jag kan inte det längre :( jag kan inte fatta vad det står anymore :'(
p:s skanar han ! <3

philipines - nepo silvia ♥

mamma :P -
pappa och hunden ;)
jag på vääg till filippinerna .)
bror :)
alla furötom mamma

RSS 2.0